Číslo zmluvySúborObjednávateľDodávateľZmluvná cenaDátum podpisuDátum zverejneniaDoplnk. info
5-2022 NZ (136 kB) SVB s.č. 1789, o.č. 15-23 ZŠ, Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok v zmluve 18.05.2022 18.05.2022 ---
3/2022 NZ (120 kB) Ondrejka, I. Houdeka 1955/55, 034 01 Ružomberok ZŠ Sládkovičova1, 03401 Ružomberok V zmluve 01.02.2022 10.02.2022 ---
NZ 4/2022 NZ (122 kB) Juraj Kohút, Štiavnička 236, 034 01 Ružomberok ZŠ Sládkovičova 10, 03401 Ružomberok V zmluve 02.01.2022 10.01.2022 ---
2/2022 NZ (123 kB) Karate klub ASAHI Ružomberok ZŠ Sládkovičova1, 03401 Ružomberok v zmluve 03.01.2022 10.01.2022 ---
01/2022 NZ (855 kB) Lyžiarsky klub Ružomberok ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok v zmluve 02.01.2022 10.01.2022 ---