Číslo zmluvySúborObjednávateľDodávateľZmluvná cenaDátum podpisuDátum zverejneniaDoplnk. info
6/2021 NZ (140 kB) Ing. Michal Kendera, Pod Hlinisko 12, Ružomberok 3 Mesto Ružomberok, Majetok v spráce ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok V zmluve 02.09.2021 02.09.2021 ---
01/2021 NZ (149 kB) ZSUŠ, Bernolákova 1, Ružomberok Mesto Ružomberok, Majetok v spráce ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok V zmluve 30.08.2021 30.08.2021 ---
01/2021 NZ (0.99 MB) SZUŠ, ul. A. Bernoláka 1, Ružomberok ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok v zmluve 30.08.2021 30.08.2021 ---
2/2021 NZ (515 kB) Karate klub ASAHI Ružomberok Mesto Ružomberok, Majetok v spráce ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok v zmluve 03.05.2021 03.05.2021 -----
---- DOHODA O VYUŽÍVANÍ NEBYTOVÉHO PRIESTORU A ÚHRADE NÁKLADOV S TÝM SPOJENÝCH (471 kB) Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu MESTO RUŽOMBEROK zastúpené správcom ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok v Dohode 15.02.2021 15.02.2021 -----