Číslo faktúryOdberateľPredmet faktúryCelková cenaMenaDátum vystaveniaDátum zverejnenia
Viac informácií 10022021 MŠ Slniečko stravné + réžia 2032,90 1.3.21 21.4.21
Viac informácií 13022021 MŠ Malé Tatry stravné + réžia 1181,94 1.3.21 21.4.21
Viac informácií 14032021 MŠ Malé Tatry stravné + réžia 839,34 1.3.21 21.4.21
Viac informácií 15022021 Spojená škola stravné + réžia 58,80 1.3.21 21.4.21
Viac informácií 16022021 Spojená škola stravné + réžia 18,27 1.3.21 21.4.21
Viac informácií 18022021 Spojená škola stravné + réžia 174,09 1.3.21 21.4.21
Viac informácií 17022021 Spojená škola stravné + réžia 136,95 1.3.21 21.4.21
Viac informácií 12022021 MŠ Tatra KUK stravné + réžia 1285,22 1.3.21 21.4.21
Viac informácií 11022021 MŠ Tatra KUK stravné + réžia 160,80 1.3.21 21.4.21
Viac informácií 25022109 centrum pre deti a rodiny stravné + réžia 12,00 25.2.21 20.4.21
Viac informácií 30112050 Soc. Fond pri ZŠ stravné 163,40 30.11.20 10.12.2020
Viac informácií 12112049 centrum pre deti a rodiny stravné + réžia 12,00 12.11.20 10.12.2020
Viac informácií 46332020 MŠ Slniečko stravné + réžia 2021,10 29.10.2020 10.12.2020
Viac informácií 29102047 SF CPPPaP stravné + réžia 215,94 29.10.2020 10.12.2020
Viac informácií 29102046 SF CPPPaP stravné 70,80 29.10.2020 10.12.2020
Viac informácií 26102035 CVČ Elán stravné + réžia 14,64 29.10.2020 10.12.2020
Viac informácií 482020 MŠ Malé Tatry stravné + réžia 867,80 29.10.2020 10.12.2020
Viac informácií 472020 MŠ Malé Tatry stravné + réžia 1170,72 29.10.2020 10.12.2020
Viac informácií 502020 MŠ Tatra KUK stravné 242,40 29.10.20 10.12.2020
Viac informácií 492020 MŠ Tatra KUK stravné + réžia 1540,51 29.10.2020 10.12.2020
Viac informácií 26102033 CVČ Elán stravné 4,00 26.10.2020 10.12.2020
Viac informácií 29102048 Soc. Fond pri ZŠ stravné 263,16 29.10.20 10.11.20
Viac informácií 432020 Spojená škola stravné + réžia 36,83 26.10.20 10.11.20
Viac informácií 422020 Spojená škola stravné 172,80 26.10.20 10.11.20
Viac informácií 442020 Spojená škola stravné + réžia 234,61 26.10.20 10.11.20
Viac informácií 452020 Spojená škola réžia 405,21 26.10.20 10.11.20
Viac informácií 372020 MŠ Tatra KUK stravné 248,40 1.10.20 10.11.20
Viac informácií 362020 MŠ Tatra KUK stravné + réžia 1469,61 1.10.20 10.11.20
Viac informácií 402020 Spojená škola stravné + réžia 53,36 30.9.20 10.11.20
Viac informácií 28092022 SF CPPPaP réžia 175,68 30.9.20 10.11.20
Viac informácií 392020 Spojená škola stravné + réžia 310,21 1.10.20 10.11.20
Viac informácií 412020 Spojená škola stravné 217,20 1.10.20 10.11.20
Viac informácií 28092023 SF CPPPaP stravné 57,60 30.9.20 10.11.20
Viac informácií 382020 Spojená škola réžia 553,92 1.10.20 10.11.20
Viac informácií 332020 MŠ Slniečko stravné + réžia 1988,65 1.10.20 10.11.20
Viac informácií 28092020 centrum pre deti a rodiny stravné + réžia 25,17 28.9.20 10.11.20
Viac informácií 352020 MŠ Malé Tatry stravné + réžia 1183,66 1.10.20 10.11.20
Viac informácií 342020 MŠ Malé Tatry stravné + réžia 735,05 1.10.20 10.11.20
Viac informácií 28092021 centrum pre deti a rodiny stravné 26,40 28.9.20 10.11.20
Viac informácií 29092024 Soc. Fond pri ZŠ stravné 250,26 29.9.20 6.10.20
Viac informácií 02092019 centrum pre deti a rodiny stravné 35,14 2.9.20 6.10.20
Viac informácií 02092019
Viac informácií 18310820 centrum pre deti a rodiny stravné 32,43 31.8.2020 6.10.2020
Viac informácií 28022010 Centrum pre deti a rodiny stravné, réžia 18,66 28.2.20 7.4.20
Viac informácií 21022007 SF Zam. pri ZŠ stravné 165,12 21.2.20 7.4.20
Viac informácií 102020 Jasličky Černová stravné, réžia 16,84 3.2.20 7.4.20
Viac informácií 31012003 SF Zam. pri ZŠ stravné 226,18 31.1.20 7.4.20
Viac informácií 310120001 SF Zamest.,CPPPaP réžia 144,57 31.1.20 7.4.20
Viac informácií 31012002 SF Zamest.,CPPPaP stravné 47,40 31.1.20 7.4.20
Viac informácií 012020 Spojená škola stravné, réžia 50,17 31.1.20 7.4.20
Viac informácií 042020 Spojená škola stravné 303,60 31.1.20 7.4.20
Viac informácií 022020 Spojená škola stravné, réžia 328,34 30.1.20 7.4.20
Viac informácií 032020 Spojená škola réžia 620,19 30.1.20 7.4.20
Viac informácií 06022005 CVČ Elán stravné, réžia 26,64 6.2.20 7.4.20
Viac informácií 072020 MŠ Slniečko stravné, réžia 1328,40 31.1.20 7.4.20
Viac informácií 062020 MŠ Tatra KUK stravné 201,60 31.1.20 7.4.20
Viac informácií 052020 MŠ Tatra KUK stravné, réžia 1258,17 31.1.20 7.4.20
Viac informácií 30012095 Centrum pre deti a rodiny stravné, réžia 18,84 31.1.20 7.4.20
Viac informácií 082020 MŠ Malé Tatry stravné, réžia 961,12 31.1.20 7.4.20
Viac informácií 092020 MŠ Malé Tatry stravné, réžia 451,65 31.1.20 7.4.20
Viac informácií 30012094 Centrum pre deti a rodiny stravné, réžia 18,42 30.1.20 7.4.20
Viac informácií 30012096 Detské centrum Slovensko stravné, réžia 6,42 30.1.20 8.4.-20
Viac informácií 232020 MŠ Tatra KUK stravné, réžia 565,26 25.3.20 7.4.20
Viac informácií 222020 MŠ Tatra KUK stravné 106,80 25.3.20 7.4.20
Viac informácií 230320011 SF Zam. pri ZŠ stravné 116,53 23.3.20 7.4.20
Viac informácií 25032012 SF Zamest.,CPPPaP réžia 80,52 25.3.20 7.4.20
Viac informácií 25032013 SF Zamest.,CPPPaP stravné 26,40 25.3.20 7.4.20
Viac informácií 212020 MŠ Slniečko stravné, réžia 543,96 25.3.20 7.4.20
Viac informácií 212020 MŠ Malé Tatry stravné, réžia 493,70 25.3.20 7.4.20
Viac informácií 202020 MŠ Malé Tatry stravné, réžia 153,70 25.3.20 7.4.20
Viac informácií 242020 Spojená škola stravné 133,20 26.3.20 7.4.20
Viac informácií 262020 Spojená škola stravné, réžia 204,28 26.3.20 7.4.20
Viac informácií 252020 Spojená škola stravné, réžia 21,17 26.3.20 7.4.20
Viac informácií 272020 Spojená škola réžia 266,79 26.3.20 7.4.20
Viac informácií 122020 Spojená škola réžia 514,62 28.2.20 7.4.20
Viac informácií 112020 Spojená škola stravné 232,80 28.2.20 7.4.20
Viac informácií 142020 Spojená škola stravné, réžia 44,66 28.2.20 7.4.20
Viac informácií 132020 Spojená škola stravné, réžia 310,33 28.2.20 7.4.20
Viac informácií 21022005 SF Zamest.,CPPPaP stravné 36,00 21.2.20 7.4.20
Viac informácií 21022006 SF Zamest.,CPPPaP réžia 109,80 21.2.20 7.4.20
Viac informácií 152020 MŠ Slniečko stravné, réžia 1065,85 2.3.20 7.4.20
Viac informácií 192020 MŠ Malé Tatry stravné, réžia 395,70 2.3.20 7.4.20
Viac informácií 182020 MŠ Malé Tatry stravné, réžia 1055,70 2.3.20 7.4.20
Viac informácií 162020 MŠ Tatra KUK stravné, réžia 212,40 2.3.20 7.4.20
Viac informácií 172020 MŠ Tatra KUK stravné, réžia 1229,57 2.3.20 7.4.20
Viac informácií 28022009 Centrum pre deti a rodiny stravné, réžia 19,32 28.2.20 7.4.20
Viac informácií 28022010 Centrum pre deti a rodiny stravné, réžia 18,66 28.2.20 10.3.20
Viac informácií 21022007 SF Zam. pri ZŠ stravné 165,12 21.2.20 10.3.20
Viac informácií 102020 Jasličky Černová stravné, réžia 16,84 3.2.20 10.3.20
Viac informácií 31012003 SF Zam. pri ZŠ stravné 226,18 31.1.20 10.3.20
Viac informácií 31012001 SF Zamest.,CPPPaP stravné, réžia 144,57 31.1.20 10.3.20
Viac informácií 31012002 SF Zamest.,CPPPaP stravné, réžia 47,40 31.1.20 10.3.20
Viac informácií 012020 Spojená škola stravné, réžia 50,17 30.1.20 10.3.20
Viac informácií 042020 Spojená škola stravné, réžia 303,60 30.1.20 10.3.20
Viac informácií 022020 Spojená škola stravné, réžia 328,34 30.1.20 10.3.20
Viac informácií 032020 Spojená škola stravné, réžia 620,19 30.1.20 10.3.20
Viac informácií 06022005 CVČ Elán stravné, réžia 26,64 6.2.20 10.3.20
Viac informácií 072020 MŠ Slniečko stravné, réžia 1328,40 31.1.20 10.3.20
Viac informácií 062020 MŠ Tatra KUK stravné, réžia 201,60 31.1.20 10.3.20
Viac informácií 052020 MŠ Tatra KUK stravné, réžia 1258,17 31.1.20 10.3.20
Viac informácií 30012095 Centrum pre deti a rodiny stravné, réžia 18,84 30.1.20 10.3.20
Viac informácií 082020 MŠ Malé Tatry stravné, réžia 961,12 31.1.20 10.3.20
Viac informácií 092020 MŠ Malé Tatry stravné, réžia 451,65 31.1.20 10.3.20
Viac informácií 30012094 Centrum pre deti a rodiny stravné, réžia 18,42 30.1.20 10.3.20
Viac informácií 30012096 Detské centrum Slovensko stravné, réžia 6,42 30.1.20 10.3.20
Viac informácií 27012093 CVČ Elán stravné, réžia 3,66 27.1.20 10.3.20
Viac informácií 27012092 CVČ Elán stravné, réžia 1,00 27.1.20 10.3.20
Viac informácií 392019 Jasličky Černová stravné, réžia 32,10 10.1.20 10.3.20
Viac informácií 09012091 Centrum pre deti a rodiny stravné, réžia 18,92 9.1.20 10.3.20
Viac informácií 09012090 Detské centrum Slovensko stravné, réžia 13,08 9.1.20 10.3.20
Viac informácií 09012088 Centrum pre deti a rodiny stravné, réžia 18,54 9.1.20 10.3.20
Viac informácií 09012089 Centrum pre deti a rodiny stravné, réžia 19,08 9.1.20 10.3.20