Číslo zmluvySúborObjednávateľDodávateľZmluvná cenaDátum podpisuDátum zverejneniaDoplnk. info
Zmluva č. 12/2019 Nájomná zmluva-prenájom jedálne (312 kB) Vlastníci bytov bytového domu súp. č. 1876/i. Houdeka 48-62 Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 09.12.2019 20.12.2019 ---
Zmluva č. 11/2019 Nájomná zmluva-prenájom jedálne (322 kB) Spoločenstvo vlastníkov bytov s.č. 8-14, Ružomberok Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 26.11.2019 28.11.2019 ---
067/19_MA Zmluva o poskytnutí grantu č. 067/19_MA (1.45 MB) ZŠ Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok Nadácia Volkswagen Slovakia J. Jonáša 1 843 02 Bratislava 49 cena v zmluve 20.05.2019 18.11.2019 ---
Zmluva č. 10/2019 Nájomná zmluva-prenájom jedálne (0.98 MB) Spoločenstvo vlastníkov bytov s.č.1789 15-33 Ružomberok Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 08.11.2019 13.11.2019 ---
12019 Zmluva o Elektronickej službe Business24 (1.16 MB) ZŠ Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok Slovenská sporiteľňa,a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava - 17.10.2019 18.10.2019 VOP SLSP
12019 Zmluva o Elektronickej službe Business24 (726 kB) Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok Slovenská sporiteľňa,a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava - 17.10.2019 18.10.2019 ---
Zmluva č. 9/2019 Nájomná zmluva-prenájom jedálne (921 kB) Spoločenstvo vlastníkov bytov s.č.1789 Ružomberok Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 15.10.2019 16.10.2019 ---
ZML 793/2019 RE Zmluva o spolupráci-pedagogické praxe (1.19 MB) Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 19.09.2019 11.10.2019 ---
Zmluva č. 4/2019 Nájomná zmluva-prenájom telocvične (961 kB) Lyžiarsky klub Ing. Peter Stano Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 02.09.2019 08.10.2019 ---
Zmluva č. 6/2019 Nájomná zmluva-prenájom telocvične (913 kB) Juraj Kohút Štiavnička 23, 034 01 Ružomberok Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 05.09.2019 01.10.2019 ---
Darovacia zmluva č. 7-9-2019 Darovacia zmluva (270 kB) Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok Mondi SCP, a.s. Tatranská cesta 3, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 27.09.2019 27.09.2019 ---
Zmluva č. 8/2019 Nájomná zmluva prenájom priestorov školy (1.03 MB) Súkromná základná škola, ul. A. Bernoláka 1, 03401 Ružomberok Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 02.09.2019 26.09.2019 ---
Zmluva č.5/2019 Nájomná zmluva-prenájom telocvične (928 kB) Karate klub ASAHI Ružomberok Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 02.09.2019 23.09.2019 ---
Zmluva č. 7/2019 Nájomná zmluva-prenájom telocvične (947 kB) Ing. Michal Kendera Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 16.09.2019 16.09.2019 ---
Zmluva č. 5/2019 Zmluva o príprave stravy preSúkromnú školu TatraKUK, s.r.o. (668 kB) TatraKUK,s.r.o., malé Tatry 6061/21,034 01 Ružomberok Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 26.08.2019 16.09.2019 ---
Zmluva č. 7/2019 Zmluva o príprave stravy pre Materskú školu Likavka (666 kB) Základná škola s materskou školou, Školská 480, 034 95 Likavka Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 28.08.2019 16.09.2019 ---
Zmluva č. 4/2019 Zmluva o príprave stravy pre Súkromnú materskú školu (667 kB) Súkromná materská školy Malé Tatry 3,034 01 Ružomberok Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 26.08.2018 16.09.2019 ---
Zmluva č. 3/2019 Zmluva o príprave stravy predetské centrum v zast. Ivany Stachovej (669 kB) Súkromná materská škola Slniečko, Š. Moyzesa 3412,034 01 Ružomberok Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 26.08.2019 16.09.2019 ---
Zmluva č. 8/2019 Zmluva o poskytovaní školského stravovania (1 MB) Spojená škola Malé Tatry 3,034 01Ružomberok Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 28.08.2019 16.09.2019 ---
Zmluva č. 6/2019 Zmluva o príprave stravy pre Montessori jasličky (673 kB) Montessori jasličky n. o. Čutkovská 8108/7, 034 06 Ružomberok Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 16.09.2019 16.09.2019 ---
Zmluva č. 1/2019 Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok (511 kB) Centrum pedagogicko-psychologického predstavenstva a prev. RBK Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 02.09.2019 16.09.2019 ---
Zmluva č. 2/2019 Zmluva o poskytovaní školského stravovania (491 kB) Centrum voľného času Elán, Dončova 1, 034 01 Ružomberok Základná škola Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 16.09.2019 16.09.2019 ---
--- Zmluva o poskytovaní stravy (438 kB) Centrum pre deti a rodiny Ružomberok Školská jedáleň pri ZŠ Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok cena v zmluve 06.09.2019 16.09.2019 ---
--- Kúpna zmluva (725 kB) Základná škola Sládkovičova 10 03401 Ružomberok Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s cena v zmluve 16.09.2019 16.09.2019 ---
------ Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru (1.08 MB) Obec Likavka MÚ Ružomberok, v správe ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok v zmluve 30.08.2019 30.08.2019 -----
------ Zmluva o nájme bytu (909 kB) Milan Šavrtka a jeho družka Elena Drozdová MÚ Ružomberok, v správe ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok ------ 15.08.2019 15.08.2019 -----
---- Darovacia zmluva - Obvodná poľovnícka komora (569 kB) ZŠ, Sládkovičova ul. č.10, Ružomberok Obvodná poľovnícka komora v Ružomberku v zmluve 12.04.2019 12.04.2019 ----
37/19/Rk/D Darovacia zmluva (711 kB) ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok Vodáren --- 25.03.2019 25.03.2019 ---
43/2/2018 Darovacia zmluva (256 kB) ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok Mondi SCP,a.s. Ružomberok ----- 28.02.2019 28.02.2019 -----
2/2019 NZ (877 kB) Karate klub ASAHI Ružomberok ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok ------ 03.01.2019 30.01.2019 ---
3/2019 NZ (818 kB) Juraj Kohút ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok ------ 03.01.2019 30.01.2019 ---
01/2019 Nájomná zmluva (878 kB) Lyžiarsky klub, záujmové združenie , Ružomberok ZŠ, Sládkovičova ul.c. 10, Ružomberok v zmluve 03.01.2019 30.01.2019 ---
----- Darovacia zmluva (325 kB) ZŠ Sládkovičova 10 Ružomberok OZ SOVA Sládkovičova 10 Ružomberok ----- 30.12.2018 25.01.2019 -----
----- Darovacia zmluva (317 kB) ZŠ Sládkovičova 10 Ružomberok OZ SOVA Sládkovičova 10 Ružomberok ----- 30.12.2018 25.01.2019 -----
----- Darovacia zmluva (312 kB) ZŠ Sládkovičova 10 Ružomberok OZ SOVA Sládkovičova 10 Ružomberok ----- 30.12.2019 25.01.2019 -----
8/2019 Rámcová dohoda Zmluva na doddanie tovaru (2.37 MB) Základná škola - Školská jedáleň, Sládkovičova 10,Ružomberok Chrien spol. s r.o. Lieskovská cesta č. 13, Zvolen ----- 02.01.2019 10.01.2019 ------
7/2019 Rámcová dohoda Zmluva na doddanie tovaru (2.21 MB) Základná škola - Školská jedáleň, Sládkovičova 10,Ružomberok Poľnohospodárske družstvo, Ludrová ----- 02.01.2019 10.01.2019 ------
6/2019 Rámcová dohoda Zmluva na doddanie tovaru (2.35 MB) Základná škola - Školská jedáleň, Sládkovičova 10,Ružomberok Vladimír Graňák,Za dráhou 12/5, Ružomberok ----- 02.01.2019 10.01.2019 ------
5/2019 Rámcová dohoda Zmluva na doddanie tovaru (2.38 MB) Základná škola - Školská jedáleň, Sládkovičova 10,Ružomberok Nordfood,s.r.o. ----- 02.01.2019 10.01.2019 ------
3/2019 Rámcová dohoda Zmluva na doddanie tovaru (2.38 MB) Základná škola - Školská jedáleň, Sládkovičova 10,Ružomberok INMEDIA, spol. s.r.o. ----- 02.01.2019 10.01.2019 ------
2/2019 Rámcová dohoda Zmluva na doddanie tovaru (2.39 MB) Základná škola - Školská jedáleň, Sládkovičova 10,Ružomberok OVOCENTRUM spol. s.r.o. ----- 02.01.2019 10.01.2019 ------