Číslo zmluvySúborObjednávateľDodávateľZmluvná cenaDátum podpisuDátum zverejneniaDoplnk. info
10-2016 Darovacia zmluva (675 kB) ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok Mondi SCP ------ 16.12.2016 16.12.2016 ---
9/2016 Nájomná zmluva (557 kB) MK-SBD s.r.o. Papiernícka 1788/8 ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok v zmluve 07.12.2016 15.12.2016 ---
------ Zmluva o dielo (445 kB) ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok PROFI - IZOLS 4500 07.11.2016 08.11.2016 -----
------ Prieskum trhu (445 kB) ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok PROFI - IZOLS v zmluve 04.11.2016 04.11.2016 -----
7/2016 Nájomná zmluva (615 kB) SZUŠ, ul. A. Bernoláka 1 ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok v zmluve 02.09.2016 29.09.2016 ---
---- Zmluva o Elektronických službách (1.64 MB) ZŠ Sládkovičova 10, 03401 Ružomberok Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava ---- 26.09.2016 26.09.2016 ----
6 Nájomná zmluva (625 kB) Juraj Kohút ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok v zmluve 08.09.2016 08.09.2016 do 29.12.2016
8 Nájomná zmluva (599 kB) Lyžiarsky klub Ružomberok ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok v zmluve 02.09.2016 05.09.2016 -----------
---- NZ č. 5 (551 kB) SVB Papiernícka 8-14, v zastúpeni Ing. Rastislav Horvát ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok V zmluve 23.06.2016 19.07.2016 ---
---- NZ č.4 (555 kB) SBD s.č. 1789 , o.č. 15-23, Jozef Krajčík ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok V zmluve 21.06.2016 19.07.2016 ----
3/2016 NZ (500 kB) SVB - Papiernícka 1 - 7, Ružomberok ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok podľa zmluvy 14.06.2016 20.06.2016 ----
------- Zmluva o združenej dodávke elektriny 06/2016 (1.22 MB) ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok SSE, Stredoslovenská energetika, a.s. Ulica republiky 5, Žilina ------- 01.06.2016 10.06.2016 ----
418/CVTISR/2016 Darovacia zmluva (129 kB) Základná škola , Sládkovičova 10, Ružomberok Centrum vedecko-technických informácií SR v zmluve 02.05.2016 11.05.2016 -----
----- Darovacia zmluva č. 6-2015 (174 kB) ZŠ Sládkovičova10, Ružomberok Mondi SCP, Tatranská cesta 3, Ružomberok dľa zmluvy 27.04.2016 27.04.2016 dodané 27.04.2016
----- Darovacia zmluva (96 kB) ZŠ Sládkovičova 10 Ružomberok Obvodná poľovnícka komora v Ružomberku podľa zmluvy 30.03.2016 30.03.2016 -----
1/2016 Nájomná zmluva č.1/2016 (126 kB) Jurraj Kohút, Štiavnička 236. 034 01Ružomberok ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Sádkovičova č.10, Ružomberok Podľa zmluvy 03.02.2016 19.02.2016 ---
---- Zmluva o poskytovaní služieb (544 kB) ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok LIVONEC SK, s.r.o. prevádzka ,Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok Podľa zmluvy 01.02.2016 19.02.2016 ---
4/2016 Darovacia zmluva (45 kB) ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok OZ, SOVA, Sládkovičova 10, Ružomberok Bezplatné darovanie 31.12.2015 30.01.2016 ---
3/2016 Darovacia zmluva (53 kB) ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok OZ, SOVA, Sládkovičova 10, Ružomberok Bezplatné darovanie 31.12.2015 30.01.2016 ---
2/2016 Darovacia zmluva (44 kB) ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok OZ, SOVA, Sládkovičova 10, Ružomberok Bezplatné darovanie 31.12.2015 30.01.2016 ---
č. CEZ 12/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov - krátkodobý nájom (2.42 MB) CVČ Elán, Dončova 1, 03401 Ružomberok ZŠ, Sládkovičova ul. č. 10, Ružomberok v zmluve 27.06.2013 29.01.2016 ------
---- Nájomná zmluva č .2/2016 (146 kB) Lyžiarsky klub , záujmové združenie , Ružomberok ZŠ, Sládkovičova ul. č.10, Ružomberok Podľa zmluvy 29.01.2016 29.01.2016 ---
1/2016 Darovacia zmluva (45 kB) Základná škola Sládkovičova ul.č.10, 03401 Ružomberok OZ, SOVA, Sládkovičova 10, Ružomberok bezplatné darovanie 31.12.2015 29.01.2016 ---
------- Dodatok ku zmluve o poskyt. verejnch služieb (1.18 MB) ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava ------- 19.11.2014 31.12.2015 ----
------- Zmluva o pripojení ORANGE (374 kB) ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok Orange Slovensko a.s., Prievozská, Bratislava ------- 17.02.2009 31.12.2015 ----
------- Zmluva o pripojení (639 kB) ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava ------- 18.01.2011 31.12.2015 ----
------- Servisná zmluva - operatívny servis ev.č. 333/EZS/2015/B (830 kB) ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok MK alarm s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš ------- 01.10.2015 05.10.2015 ----
------- Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny (1.07 MB) ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok SSE, Stredoslovenská energetika, a.s. Ulica republiky 5, Žilina ------- 23.06.2009 05.01.2015 ------