Číslo zmluvySúborObjednávateľDodávateľZmluvná cenaDátum podpisuDátum zverejneniaDoplnk. info
Licenčá zmluva o priebežnej aktualizácii SW Licenčá zmluva o priebežnej aktualizácii SW (190 kB) ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok Verejná informačná služba, spol.s r.o., J Alexyho 12, L. Mikuláš 136,00 14.12.2015 16.12.2015 ---
1711/2015 Zmluva o bezoplatnom prevode majetku štátu (281 kB) Základná škola Sládkovičova ul.č.10, 03401 Ružomberok Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Podľa zmluvy 03.12.2015 03.12.2015 ---
4/2015 Zmluva o poskyovaní školského stravovania (66 kB) Detský domov Kalvárska 35, Ružomberok ŠJ pri ZŠ Sládkovičova č. 10, Ružomberok Podľa čl. II. 01.12.2015 01.12.2015 Zmluva sa uzatvára od 01.09.2015 do 30.06.2016
5864/2015 Kúpna zmluva (188 kB) ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok V súlade s normami 24.11.2015 01.12.2015 ---
284/2015 Rámcová kúpna zmluva (274 kB) Školská jedáleň pri ZŠ Sládkovičova 10 Ružomberok HYZA a.s. Podľa cenníka 24.11.2015 01.12.2015 ------
5/2015 Nájomná zmluva č. 5/2015 (784 kB) Lyžiarsky klub, záujmové združenie, Ružomberok ZŠ, Sládkovičova ul. č.10, Ružomberok 357 01.10.2015 01.10.2015 Nájom od 02.09.2015 do 31.12.2015
3/2015 Nájomná zmluva č.3/2015 (109 kB) SZUŠ, ul. A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok ZŠ, Sládkovičova ul. č.10, Ružomberok uvedená v zmluve 02.09.2015 29.09.2015 doba nájmu od 02.09.2015 do 30.06.2016
- Zmluva o nájme nebytových priestorov (666 kB) UNI KREDIT, n.o.,Boženy Nemcovej 8, Banská Bystrica ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Sádkovičova č.10, Ružomberok 1 000,00 € 28.09.2015 28.09.2015 nájom od 28.9.2015 do 23.10.2015 a 9.11.2015